Sokołowska, J. „System Pedagogiczny Makarenki W kontekście założeń współczesnej Pedagogiki Ulicy”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 39, nr 4, wrzesień 2017, s. 62-68, doi:10.26881/pwe.2017.39.05.