Siegień, W. „Figury dzieciństwa W Militarystycznym Dyskursie W Związku Radzieckim I We współczesnej Rosji”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 35, nr 4, wrzesień 2016, s. 51-63, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/777.