Pietkiewicz-Pareek, B. „Strategie Pomocy Dzieciom Ulicy W Jaipurze. Studium Przypadku Organizacji I-India”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 35, nr 4, wrzesień 2016, s. 76-84, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/779.