Zbróg, Zuzanna. „Obniżenie Wieku rozpoczęcia obowiązku Szkolnego – Reprezentacje społeczne Problemu W Debacie Publicznej”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 35, nr 4, wrzesień 2016, s. 85-93, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/780.