Jarosz, Ewa, i Cezary Kurkowski. „Kary Cielesne – Kontestacja a rzeczywistość”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 35, nr 4, wrzesień 2016, s. 94-105, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/781.