Symonowicz-Jabłońska, I., i E. Wieczór. „Budowanie kapitału społecznego W świetle Analizy Podstawy Programowej Dla Pierwszego Etapu Edukacyjnego”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 35, nr 4, wrzesień 2016, s. 106-17, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/782.