Krasoń, K. „Cielesność Dywergencyjna – Komponent Integralnej Edukacji Wychylonej W przyszłość”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 31, nr 4, grudzień 2015, s. 7-22, doi:10.5604/01.3001.0008.5644.