Szpytma, C. „Szkoły Typu Open-Air: Eksperymenty Architektoniczno-Pedagogiczne Szkolnictwa W Pierwszych dziesięcioleciach XX Wieku”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 31, nr 4, grudzień 2015, s. 23-41, doi:10.5604/01.3001.0008.5645.