Bonar, J., i A. Maj. „Przedszkola Reggio Emilia We Włoszech Miejscem Rozkwitu dziecięcego potencjału”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 31, nr 4, grudzień 2015, s. 42-57, doi:10.5604/01.3001.0008.5646.