Farnicka, M., i H. Liberska. „Uwarunkowania Poczucia Dobrostanu Psychicznego U Dzieci W środowisku Szkolnym”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 31, nr 4, grudzień 2015, s. 77-91, doi:10.5604/01.3001.0008.5648.