Olczak, A. „Uczenie Się Demokracji Od dzieciństwa – Kaprys Czy Potrzeba współczesności?”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 31, nr 4, grudzień 2015, s. 92-100, doi:10.5604/01.3001.0008.5649.