Klus-Stańska, D. „Wyjść Poza reżim Imperatywu Rozwojowego. Między Inspiracjami Rousseau a wpływem myśli Foucaulta Na współczesne Studia Nad dzieciństwem”. Problemy Wczesnej Edukacji, T. 30, nr 3, wrzesień 2015, s. 7-22, doi:10.5604/01.3001.0008.9211.