Gray, Peter. „Rousseau’s Errors: They Persist Today in Educational Theory”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 30, nr 3, wrzesień 2015, s. 23-28, doi:10.5604/01.3001.0008.9212.