Chutorański, M. „Emilu Rozwijaj się, albo… Poza Edukacyjną Dyscyplinę”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 30, nr 3, wrzesień 2015, s. 29-38, doi:10.5604/01.3001.0008.9213.