Stępkowski, D., i D. Benner. „Pojęcie ukształcalności I Jego Miejsce W Teorii Wychowania Jeana Jacquesa Rousseau”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 30, nr 3, wrzesień 2015, s. 39-51, doi:10.5604/01.3001.0008.9214.