Różycka-Jaroś, S. „Historyczno-Prawna Analiza Sytuacji Dzieci W Epoce Rousseau”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 30, nr 3, wrzesień 2015, s. 52-62, doi:10.5604/01.3001.0008.9215.