Kowalik-Olubińska, Małgorzata. „Jeśli Nie naiwność, to Co? Próba Rekonstrukcji Idei Dziecka U J.J. Rousseau”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 30, nr 3, wrzesień 2015, s. 63-74, doi:10.5604/01.3001.0008.9216.