Kalinowska, A., i A. Stański. „Po Co Matematykom Jan Jakub Rousseau?”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 30, nr 3, wrzesień 2015, s. 121-5, doi:10.5604/01.3001.0008.9221.