Dziekońska, J., i J. Karoń. „W Poszukiwaniu wspólnego języka. Sprawozdanie Z Konferencji Naukowej: Pomyśleć szkołę Inaczej/ (Re)thinking School Uniwersytet Gdański, 25–26 września 2015 R.”. Problemy Wczesnej Edukacji, T. 30, nr 3, wrzesień 2015, s. 129-37, doi:10.5604/01.3001.0008.9222.