Dziekońska, J., i J. Karoń. „ 25–26 września 2015 R”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 30, nr 3, wrzesień 2015, s. 129-37, doi:10.5604/01.3001.0008.9222.