Zawichrowska, M. „Sprawozdanie Z Międzynarodowej Konferencji Semiotycznej: ZNAK – MYŚL – SŁOWO – DZIEŁO (ze Specjalnym udziałem Umberto Eco) Uniwersytet Łódzki, 24–27 września 2015 R.”. Problemy Wczesnej Edukacji, T. 30, nr 3, wrzesień 2015, s. 138-42, doi:10.5604/01.3001.0008.9223.