Kozak, Małgorzata. „Obrona nowożytnej Koncepcji Praw Dziecka. Kilka Refleksji W kontekście myśli Pedagogicznej Jana Jakuba Rousseau”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 29, nr 2, czerwiec 2015, s. 23-32, doi:10.5604/01.3001.0008.5658.