Ostrowicka, Helena. „Wyznania, Rousseau I Dyskurs Edukacyjny – Zarys Badań W Perspektywie (post)foucaultowskiej”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 29, nr 2, czerwiec 2015, s. 33-43, doi:10.5604/01.3001.0008.5659.