Kopciewicz, L. „Jan Jakub Rousseau W naturze/Ogrodzie? Dyskursy Natury We współczesnych Odczytaniach Feministycznych I Posthumanistycznych”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 29, nr 2, czerwiec 2015, s. 53-66, doi:10.5604/01.3001.0008.5661.