Wasilewska, A. „Językowy Obraz świata W Tekstach Jana Jakuba Rousseau. «Wyznania» Jako Narracyjne Konstruowanie tożsamości”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 29, nr 2, czerwiec 2015, s. 67-80, doi:10.5604/01.3001.0008.5662.