Szczepska-Pustkowska, M. „Dziecięce Filozofowanie Na Tle Romantycznej Wizji Szlachetnego Dzikusa J.J. Rousseau”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 29, nr 2, czerwiec 2015, s. 81-96, doi:10.5604/01.3001.0008.5663.