Męczkowska-Christiansen, A. „Socjalizacja Poznawcza Jako (d)efekt kształcenia Szkolnego (na Tle rozważań Nad Kulturowym Kontekstem Konstruowania Struktur Poznawczych człowieka)”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 28, nr 1, marzec 2015, s. 21-32, doi:10.5604/01.3001.0008.5667.