Jendza, J., E. Zalewska, i P. Zamojski. „Techniczny, Epistemologiczny I Kulturowy Wymiar Metod kształcenia. Casus Metody Montessori”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 28, nr 1, marzec 2015, s. 46-55, doi:10.5604/01.3001.0008.5669.