Nowak, J. „Kompetencje Pedagogiczne studentów Edukacji Wczesnoszkolnej Jednym Z warunków Zmiany Rozwojowej uczniów”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 28, nr 1, marzec 2015, s. 81-91, doi:10.5604/01.3001.0008.5672.