Zdanowicz-Kucharczyk, K. „Zastosowanie elementów Metody Marii Montessori W Tradycyjnym Przedszkolu. Refl Eksja Nad Badaniami W działaniu Z Pozycji zewnętrznego Obserwatora”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 28, nr 1, marzec 2015, s. 92-103, doi:10.5604/01.3001.0008.5673.