Szymczak, J. „Model Rozwijania Refl eksyjności U (przyszłych) Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej – założenia, Istota, Motywy Konstruowania I Nadawania Mu Wymiaru Praktycznego”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 28, nr 1, marzec 2015, s. 140-53, doi:10.5604/01.3001.0008.5678.