Symonowicz-Jabłońska, Izabela. „W Poszukiwaniu «straconych» autorytetów: Recenzja książki Inspiracje Pedagogiką freinetowską. Tom I: Studia, źródła, Wspomnienia Dedykowane Halinie Semenowicz, Red. A. Semenowicz, H. Stolarczyk, A. Szwech”,. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 28, nr 1, marzec 2015, s. 163-6, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/854.