Siegień, W., i S. Frąckowiak. „Poza intymnością rodziców I Dzieci. Zbiorowe Studium osób Oraz Kompleks Edypa Au Rebours”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 27, nr 4, grudzień 2014, s. 74-87, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/862.