Żyta, A., i K. Ćwirynkało. „Relacje rówieśnicze uczniów Z niepełnosprawnością W Nauczaniu Inkluzyjnym – Wybrane Problemy”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 27, nr 4, grudzień 2014, s. 88-98, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/863.