Maj, Aleksandra. „Metoda projektów Jako Strategia Wcielania W Praktykę Idei wyłaniającego Się Programu”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 25, nr 2, czerwiec 2014, s. 86-98, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/885.