Ostrouch-Kamińska, Joanna. „Partnerstwo W Relacji małżeńskiej Jako współczesna wartość Wychowania”. Problemy Wczesnej Edukacji, t. 33, nr 2, kwiecień 2016, s. 114-23, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/898.