Dziekońska, J. „Komunikacja «cyfrowych tubylców» Za pośrednictwem Telefonu komórkowego”. Problemy Wczesnej Edukacji, T. 24, nr 1, kwiecień 2014, s. 82-94, https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/925.