Walter, Natalia. „Szkoła Jako Przestrzeń Inkubacji aktywności Cyfrowej Nauczycieli Edukacji Wczesnoszkolnej”. Problemy Wczesnej Edukacji 41, no. 2 (czerwiec 30, 2018): 20–27. Udostępniono grudzień 11, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/1347.