Dagiel, Małgorzata, i Małgorzata Kowalik-Olubińska. „Bycie Dziecka W Polsce «dobrej zmiany»– między Konwencją O Prawach Dziecka a rzeczywistością”. Problemy Wczesnej Edukacji 43, no. 4 (grudzień 31, 2018): 114–124. Udostępniono lipiec 12, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/2725.