Forma, Paulina, i Dorota Bełtkiewicz. „Bajka Terapeutyczna Jako Medium Edukacyjne: Wzorce społeczne, Kulturowe I językowe”. Problemy Wczesnej Edukacji 43, no. 4 (grudzień 31, 2018): 127-136. Udostępniono sierpień 22, 2019. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/2726.