Forma, Paulina, i Dorota Bełtkiewicz. „Bajka Terapeutyczna Jako Medium Edukacyjne: Wzorce społeczne, Kulturowe I językowe”. Problemy Wczesnej Edukacji 43, no. 4 (grudzień 31, 2018): 127–136. Udostępniono marzec 26, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/2726.