Józefowicz, Anna. „Edukacja Dziecka Ku Ponadczasowym wartościom – rozważania Na przykładzie współczesnej «Baśni O Perle» Anny Gibasiewicz”. Problemy Wczesnej Edukacji 44, no. 1 (marzec 31, 2019): 94–102. Udostępniono maj 20, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/3188.