Wirkus, Łukasz. „(Nie)korzystne Zjawiska W Relacji państwo–rodzina–dziecko”. Problemy Wczesnej Edukacji 47, no. 4 (grudzień 17, 2019): 94–104. Udostępniono grudzień 8, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/4159.