Kalinowska-Iżykowska, Alina. „Wczesnoszkolna Edukacja Matematyczna. Perspektywa Holistyczna”. Problemy Wczesnej Edukacji 49, no. 2 (czerwiec 17, 2020): 115–127. Udostępniono styczeń 19, 2022. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/4881.