Rzeźnicka-Krupa, Jolanta. „Konstruktywizm I Pedagogika różnorodności W kontekście Edukacji włączającej”. Problemy Wczesnej Edukacji 51, no. 4 (grudzień 31, 2020): 153-166. Udostępniono grudzień 5, 2021. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/5678.