Jendza, Jarosław, i Joanna Grzanka. „Freinet and Montessori in Practice. A Comparative Analysis of the Meanings Attributed to the Process of Learning by Early Education Teachers – Research Report”. Problemy Wczesnej Edukacji 51, no. 4 (grudzień 31, 2020): 167-179. Udostępniono listopad 30, 2021. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/5679.