Daszkiewicz, Michał. „Sprawozdanie Ze wstępnego Etapu działalności międzynarodowej Sieci pracowników Naukowych Educational Role of Language Network1”. Problemy Wczesnej Edukacji 37, no. 2 (marzec 30, 2017): 138–140. Udostępniono wrzesień 28, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/644.