Gulczyńska, Anita, i Monika Wiśniewska-Kin. „Dyskurs Edukacyjny W Badaniach. Próba Systematyzacji Perspektyw Badawczych”. Problemy Wczesnej Edukacji 36, no. 1 (luty 21, 2017): 7–20. Udostępniono wrzesień 26, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/712.