Sorádová, Daniela. „Strategies for Teaching English Spelling and Reading”. Problemy Wczesnej Edukacji 40, no. 1 (maj 25, 2018): 107–115. Udostępniono marzec 28, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/754.