Jarosz, Ewa, i Cezary Kurkowski. „Kary Cielesne – Kontestacja a rzeczywistość”. Problemy Wczesnej Edukacji 35, no. 4 (wrzesień 29, 2016): 94–105. Udostępniono marzec 22, 2023. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/pwe/article/view/781.